Adresa

Udruženje otorinolaringologa Republike Srpske
12 beba bb, 78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

TELEFON/FAKS: +387 (0)55 425 502

E-MAIL:  
predsjednik@orlrepublikesrpske.org
sekretar@orlrepublikesrpske.org

 

Elektronska pošta

Društvene mreže